Är lådornas glasfront av säkerhetsglas?

Lådfronternas glas skyddas av en säkerhetsfolie.

Tillbaka