Hur breda är de fasta modulerna var och en för sig?

För att få fram det exakta måttet på endast en modul räknar man ut summan av bredden av två sidor plus modulens innermått dvs 19mm+19mm+366mm = 404 mm.
De verkliga måtten på våra fasta bredder som enskilda moduler  är:
40 modul Eg 404 mm (19 mm+366mm+19mm)
50 modul Eg 505 mm (19mm+466mm+19mm)
60 modul Eg 604 mm (19mm+566 mm+19mm)
80 modul Eg 804 mm (19mm+766mm+19mm)
För att få fram bredden av flera sammansatta moduler adderar man bredden av alla sidor med bredden av alla innermått.

Exempel: För att räkna ut den exakta bredden av en lösning som består av en 60 modul och en 80 modul tänker man så här;
19mm (sidans bredd) +566 mm (60 modulens innermått) +19 mm (sidans bredd) +766 mm (80 modulens innermått) +19 mm (sidans bredd) = 1389 mm

Tillbaka