Hur monterar man ett Lumi inrede?

Lumis inredningslösning monteras i tre steg.  Först monteras stommen, dvs sidor, socklar, samt de nedersta samt översta hyllplanen. Där efter använder man ett vattenpass och justerar sidornas fötter så att stommen står rakt. Till sist monteras lösningens alla inredningsfunktioner, så som lådor, skoställ och klädstänger.  Alla monteringssteg är illustrerade i Lumis monteringsanvisningar.

Till hjälp för montering får kunden en illustration av sin planerade lösning där placeringen av alla ingående komponenter finns utmärkta. Placeringarna är märkta med en siffra som representerar i vilket av sidans hål (räknat från första hålet nerifrån) som komponenten ska fästas i med de medföljande beslagen.

Tillbaka