Hur fästs golv- och takskenor för skjutdörrarna?

Rekommendationen är att takskenan skruvas fast och att golvskenan fästs med dubbelhäftande tejp.

Tillbaka