Hur installeras belysningen?

Utvändig belysning för dörrar med aluminiumprofil hakas på takskenan.
För Galax, G1, G2, Nostalgi och Karisma finns integrerad belysning där den sitter förmonterad i takskenan. 
Invändig belysning skruvas i väggen.
Spotlight på utvändig hållare kläms fast mellan tak och takskena.

Exakta monteringsanvisningar till respektive belysningsalternativ finns här.

Tillbaka