Hur mycket kan jag justera höjden på skjutdörrar?

Knappt 1 - 1,5 cm uppåt, beroende på dörrmodell.

Tillbaka