Vad används positionsstoppen till?

Positionsstoppen fästs i takskenan och används för att stoppa dörren i en bestämd position.


Tillbaka