Vad är faner?

Faner är en tunn skiva trä som tillverkas av utvalda stockar som efter barkning, kokning och delning skärs med kniv i tunna skivor. Varje del behandlas sedan individuellt efter sina egenskaper. Det betyder att varje fanerad yta blir unik. Inget faner är exakt det andra likt.

Fanerets utseende varierar beroende på flera faktorer. Även inom samma trädfamilj finns ofta många olika arter. Trädets växtplats, klimatväxlingar m.m. ger variation i struktur och färg. Dessutom ser inte hela stocken likadan ut från skiktet närmast barken in till kärnan.

En fanerad möbelinredning blir därför alltid, till skillnad från en inredning som är i melamin, unik. Det är helt naturligt att fanerskivorna varierar något till färg och struktur eftersom fanerskivorna skärs ut successivt ur stocken. Lika naturligt är sk ådringsförtätningar. Dessa indikerar att en gren förekommit i förtätningens närhet.

Träprodukter genomgår en mognadsprocess som varierar tidsmässigt hos olika träslag. Sedan produkten tillverkats tar det minst 6 månader innan träets färg stabiliserats. Träets mognad innebär att mörka träslag har en tendens att ljusna medan ljusa träslag däremot mörknar. Denna mognadsprocess är inte speciellt för faner utan gäller även för massivt trä.


Tillbaka