2011-03-03

Elfa har förvärvat Lumi Norge A/S

Elfa Norge A/S förvärv av Lumi  Norge  A/S slutfördes den 1 Mars 2011.

Personalen från Lumi Norge A/S är from 1 mars anställd i Elfa Norge A/S och ansvarar för ”Business-to-Business” försäljning i Norge avseende varumärkena elfa och Lumi.

Lumi Norge A/S grundades 2001 som ett försäljningsbolag med fokus på den norska projekt-marknaden, främst gentemot köksdetaljhandeln. Lumi Norge A/S har exklusivitet för vårt varumärke Lumi på den norska marknaden och erbjuder kompletta och högkvalitativa förvaringslösningar bestående av skjutdörrar och inredningar tillverkade av trä. Lumi Norge A/S har etablerat sig mycket väl på projektmarknaden i Norge och erbjuder hög kompetens-  och servicenivå.

Genom att förvärva utestående aktier i Lumi Norge A/S kommer Elfa ta del av en mycket intressant andel av ”Business-to-Business” marknaden i Norge och kommer därigenom få möjlighet att utveckla koncernen ytterligare inom detta viktiga affärssegment.

– Förvärvet är helt i linje med vårt koncernmål på medellång sikt och köpet kommer att ge oss möjlighet att växa inom projektsegmentet i Norden, säger Per von Mentzer, koncernchef
Elfa.

Elfas ägarroll, kombinerat med de båda företagens styrkor, samt ”Business-to-Business” erfarenheten i Lumi Norge A/S kommer ge Elfa goda förutsättningar att förbättra sin marknadsandel och position på den norska marknaden.

För mer information:
Elfa International AB
Per von Mentzer, CEO
Tel: +46 490-532 50
Mobil: +46 70-544 32 50


  Tillbaka