2011-02-02

Elfa förvärvar Lumi Norge A/S

Den första fasen avseende förvärv av resterande utestående aktier (70 %) i Lumi Norge A/S genomfördes i slutet av januari 2011. Köpeavtalet signerades av Elfa Norge A/S och majoritetsägarna till Lumi Norge A/S. Förvärvet beräknas slutföras den 1 Mars 2011.

Från och med mars månad i år kommer respektive anställning hos Lumi Norge A/S övergå till Elfa Norge A/S. Personalen från Lumi Norge A/S kommer även i fortsättningen ansvara för ”Business-to-business” försäljningen i Norge avseende varumärkena elfa och Lumi.

Lumi Norge A/S grundades 2001 som ett försäljningsbolag för den norska "projektmarknaden", främst gentemot köksdetaljhandeln. Lumi Norge A/S har exklusivitet för vårt varumärke Lumi på den norska marknaden och erbjuder kompletta och högkvalitativa förvaringslösningar bestående av skjutdörrar och inredningar tillverkade av trä.  Lumi Norge A/S har etablerat sig mycket väl på "projektmarknaden" i Norge och erbjuder hög kompetens- och servicenivå.

Genom att förvärva resterande aktier i Lumi Norge A/S kommer Elfa ta del av en mycket intressant andel av ”Business-to-Business” marknaden i Norge och kommer därigenom få möjlighet att utveckla koncernen ytterligare inom detta viktiga affärssegment.

– Förvärvet är helt i linje med vårt koncernmål på medellång sikt och köpet kommer att ge oss möjlighet att växa inom ”projektsegmentet” i Norden, säger Per von Mentzer, koncernchef ,
Elfa International AB.

Elfas ägarroll, kombinerat med de båda företagens styrkor, samt ”Business-to-Business” erfarenheten i Lumi Norge A/S kommer ge Elfa goda förutsättningar att förbättra sin marknadsandel respektive position på den norska marknaden.

För mer information:
Elfa International AB
Per von Mentzer, CEO
Tel: +46 490-532 50
Mobil: +46 70-544 32 50


  Tillbaka