2012-06-11

Elfa-koncernen investerar 20 miljoner kronor i dotterbolaget Luminator AB i Mullsjö

Genom investeringen kommer dotterbolaget Luminator AB utöka tillverkningen av skjutdörrar med det dubbla inom den närmaste treårsperioden.

Elfa satsar kraftigt på tillväxt de kommande åren. Det är framförallt genom expansion i Centraleuropa tillväxten ska ske. Viktiga steg i denna satsning är uppbyggnad av vår säljorganisation i Europa med fokus i första hand på Tyskland, Frankrike och Polen.

Luminator AB tillverkar och levererar skjutdörrar till koncernens säljbolag i Sverige, Norge, Danmark och Finland sedan tidigare, men nu också till Tyskland och Frankrike.

I dagsläget tillverkas nästan 80 000 dörrar årligen vid anläggningen i Mullsjö. Och för att möta framtida behov har produktionslokalerna byggts ut med 2 400 m2. Så inom en treårsperiod räknar Luminator AB att ha utökat den årliga produktionen till det dubbla. En investering på 20 miljoner kronor.

– Investeringen är mycket positiv för företaget och vi skapar möjligheter att effektivisera produktion och flöde i fabriken. På sikt skapar investeringen också fler arbetstillfällen här i Mullsjö, säger Anders Ljungwall, VD vid Luminator AB.


För mer information:
Anders Ljungwall
Luminator AB
VD
Mobil: +46 70 582 6560


  Tillbaka