2015-04-10

Luminator AB blir Elfa Doors AB

Produktionsenheten Luminator AB byter namn till Elfa Doors AB den 1 april 2015. Namnbytet görs för att stödja moderbolagets globala varumärke Elfa och är ett led i integrering av samtliga enheter i Elfa-koncernen, ett led i Elfa-koncernens strategi att utveckla koncernen för framtiden.

Luminator AB har varit produktionsbolag av skjutdörrar och möbelinredning sedan uppköpet i Elfa-koncernen 2002. Företaget har främst producerat skjutdörrar för den svenska marknaden, men under de senaste åren har enheten också producerat för andra marknader. Idag producerar Mullsjöföretaget skjutdörrar för de nordiska marknaderna, undantaget Finland. Produktionsenheten har ökat den årliga volymen från en produktion av 30.000 dörrar år 2002, för att för närvarande tillverka 140.000 dörrar om året.

- 2012 gjordes en investering i företaget för att skapa en effektivare produktion och flöde i fabriken. Arbetet fortlöper enligt plan och på sikt skapar investeringen också fler arbetstillfällen här i Mullsjö, säger Erik Pettersen, Manager Supply BA Doors at Elfa Doors AB.

Namnbytet innebär inte några förändringar i antalet anställda i nuläget.

För mer information kontakta:

Erik Pettersen
Manager Supply BA Doors
Tel: +47 991 56 254

Christine Dahlman
Senior PR- and Marketing Representative, Elfa International AB
Tel: 0730-88 46 04

 

 

 


  Tillbaka