Villkor

Nedanstående utgör användarvillkoren för Elfas webbplats www.lumi.se. Din fortsatta användning av denna webbplats bekräftar att Du tagit del av och accepterat dessa villkor.

Såvida inte annat anges, skyddas innehållet på denna webbplats och dess sidor av copyright © Elfa Group AB (eller dess dotterbolag när så anges och/eller agenter). SE-593 87 Västervik, Sweden. Alla rättigheter förbehålles.

Information om denna webbplats, inklusive men ej begränsat till, text, bilder och ljud, får ej, förutom endast för strikt privat ändamål eller där annat anges, reproduceras, överföras, distribueras eller sparas i någon form utan tidigare skriftligt tillstånd från Elfa Group AB. Modifiering av innehållet på webbplatsen är uttryckligen förbjudet.

Vissa delar av webbplatsen innehåller bilder vars copyrighträttighet tillhör dess ägare.

Information som ges på webbplatsen www.lumi.se har noggrant utvalts. Dock tar Elfa Group AB ej på sig något som helst ansvar för eventuella fel eller försummelser. Design, specifikationer och priser kan komma att ändras utan förvarning. Lokala skillnader i sortiment och priser kan förekomma.

Dessa webbsidor kan innehålla länkar till andra webbsidor över vilka Elfa inte har någon kontroll. Sådana länkar tillhandahålls endast för användarens bekvämlighet. Elfa är inte ansvarig för dessa webbsidors innehåll eller trovärdighet och instämmer inte nödvändigtvis i åsikter som uttrycks däri eller hos den organisation eller person som tillhandahåller dessa. Elfa garanterar ej att dessa länkar kommer att vara i funktion hela tiden och vi har ingen kontroll över närvaron av de länkade webbplatserna.

Varumärken
Såvida inte annat anges på denna webbplats, är publicerade märken, företagslogotyper och emblem föremål för varumärkesrättigheter tillhörande Elfa Group AB (eller dess dotterbolag). 


  Tillbaka